Lời cảm ơn!

Viet Specialty Coffee xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các tác giả của những hình ảnh mà chúng tôi đã sử dụng trên trang web (trừ hình ảnh về nông trại và sản phẩm) được sử dụng dưới giấy phép Unsplash.

Nathan Dumlao

https://unsplash.com/@nate_dumlao

Sepehr Darvishzadeh

https://unsplash.com/@cenep

Jakub Dziubak

https://unsplash.com/@jckbck

Liên hệ với Viet Specialty Coffee

Bạn muốn thưởng thức tình yêu chúng tôi gửi vào từng giọt cà phê hữu cơ?

Liên hệ