Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Viet Specialty Coffee! Những Điều khoản Sử dụng này mô tả các điều khoản và điều kiện quy định việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng bởi những Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của những Điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Chấp nhận Điều khoản

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ những Điều khoản Sử dụng này. Những Điều khoản này tạo thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Viet Specialty Coffee.

2. Thay đổi Điều khoản

Chúng tôi giữ quyền sửa đổi hoặc cập nhật những Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng trên trang web của chúng tôi. Việc sử dụng tiếp tục của bạn trên trang web sau bất kỳ sự điều chỉnh nào như vậy đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những Điều khoản đã được sửa đổi. Vui lòng xem xét thường xuyên những Điều khoản này để cập nhật thông tin mới nhất.

3. Sử dụng trang web

Bạn đồng ý sử dụng trang web của chúng tôi tuân theo tất cả các luật lệ và quy định có liên quan. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất về bất kỳ nội dung nào bạn đăng tải hoặc chia sẻ trên trang web. Chúng tôi giữ quyền loại bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào vi phạm những Điều khoản này hoặc được xem là không phù hợp.

4. Tài sản trí tuệ

Mọi nội dung trên trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, logo và đồ họa, là tài sản của Viet Specialty Coffee và được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu và các luật lệ về tài sản trí tuệ khác. Bạn không được sử dụng, sao chép hoặc phân phối nội dung của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

5. Sự riêng tư

Chính sách quy định về quyền riêng tư của chúng tôi chi phối việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

6. Liên kết đến trang web của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, độ chính xác hoặc thực hành của những trang web này. Việc sử dụng trang web của bên thứ ba là tại rủi ro của bạn, và chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư của họ.

7. Hạn chế trách nhiệm

Trong bất kỳ tình huống nào, Viet Specialty Coffee hoặc các công ty liên kết của nó đều không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, tình cờ, ngẫu nhiên hoặc trừng phạt nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

8. Luật pháp áp dụng

Các Điều khoản Sử dụng này được quy định và hiểu theo luật pháp của [Vùng lãnh thổ của bạn]. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến những Điều khoản này sẽ được giải quyết thông qua trọng tài ràng buộc theo quy tắc của [Dịch vụ Trọng tài].

Thông tin liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về những Điều khoản Sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [info@vietspecialtycoffee.com].

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Viet Specialty Coffee! Hãy thưởng thức hành trình cà phê cùng chúng tôi.

Liên hệ với Viet Specialty Coffee

Bạn muốn thưởng thức tình yêu chúng tôi gửi vào từng giọt cà phê hữu cơ?

Liên hệ