About Us

Từ nông trại đến bàn ăn, mỗi bước đi đều là bước quan trọng nhất! Cà phê của chúng tôi được làm từ những hạt cà phê từ một nguồn gốc duy nhất. Chúng được rang tươi và pha chế hoàn hảo. Nhưng đó không phải là tất cả những gì chúng tôi quan tâm đến.

Chúng tôi đảm bảo tất cả các hạt cà phê của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu kiểm tra để đạt được danh hiệu "Hạt Cà phê Đặc sản". Những hạt cà phê của chúng tôi được trồng vào thời điểm phù hợp trong năm, ở đúng độ cao và trong đất đai phù hợp.

Những người nông dân của chúng tôi đam mê chất lượng hơn là số lượng. Những người mua của chúng tôi không chỉ tìm kiếm ưu đãi tốt nhất mà còn là sự lựa chọn đúng đắn. Những người rang xay của chúng tôi là những nghệ nhân trong việc nung chảy hoàn hảo của chuyển nhiệt và hóa học. Những người pha chế của chúng tôi không chỉ biết cách pha một cốc hoàn hảo mà họ còn biết cách giảng dạy cho khách hàng về sự độc đáo của từng hạt cà phê.

Và tất nhiên, khách hàng của chúng tôi là những người mà tất cả sự tận tâm và sự ám ảnh này đã được tạo ra. Bằng cách mua và thưởng thức cà phê của chúng tôi, bạn đang truyền đạt cho toàn bộ đội ngũ của chúng tôi biết rằng bạn thực sự đánh giá cao tình yêu mà họ đặt vào từng giọt Viet Specialty Coffee!

Location of Our farms:

Tổng diện tích: 110ha

  • Arabica: 50 ha
  • Robusta: 60 ha

Tổng sản lượng mỗi năm:

  • Hạt cà phê Đặc sản không được chứng nhận hữu cơ: 33 tấn.
  • Hạt cà phê Arabica Hữu cơ: 90 tấn
  • Hạt cà phê Robusta Hữu cơ: 120 tấn.

Liên hệ với Viet Specialty Coffee

Bạn muốn thưởng thức tình yêu chúng tôi gửi vào từng giọt cà phê hữu cơ?

Liên hệ